Berlin Conference Calls for a Broad Alliance for Democracy and a New Social Contract in Turkey

"Come, from now on we will talk about the Turkey we want to live in together".

With this motto to work together for a more equal, fair, free and democratic Turkey, a colorful gathering of Turkish, Armenian, Kurdish and Syriac exiled and opposition politicians, artists, journalists, academics and representatives of different ethnic and/or religous groups convened the conference “The Social Contract Quest for a Democratic Turkey” in Berlin on 21-22 September. The conference was prepared by tens of organizations of which the European Syriac Union was one. In different panels and workshops the attendees discussed perspectives and solutions out of the increasing authoritarian state the Turkish Republic is currently in.

To seize the moment and build on the favorable June 2019 election results, the conference for the first time brought together the critical voices in exile in Europe with the intention to draft an inclusive and just Social Contract for Turkey and its people(s). CHP, HDP and Saadet Party Members of Turkish Parliament supported and attended the conference and formed a bridge between the exiles and the home country. Through panels and workshops with subjects as e.g. “Communities and Beliefs” and “Peace and Democracy” the attendees discussed and suggested ideas for the problems of current authoritarian Turkey: the lack of freedom of press and expression, the wielding corruption, suppression and unlawful arrests and undemocratic, unilateral actions by authoritarian state actors. And they proposed road maps to come to stronger democratic, pluralistic pillars and a robust rule of law which will be able to fence off authoritarian attacks.

The European Syriac Union had a seat in the preparatory committee and signed the final declaration. ESU representatives Aziz Gergin and Jacob Nuhomo participated in the workshops and stressed the importance of social inclusiveness and equality. In the words of Aziz Gergin, “As Syriacs we criticize the “1 people, 1 language, 1 religion” slogan prevailing among Turkish nationalists. We as Syriac people and European Syriac Union state that different ethnicities and religions are a richness for every country – also for Turkey. Pluralism in all it forms should not be seen as a problem or threat. The conference has shown that we can work together. For a democratic, multi-ethnic and multi-religious Turkey, and in solidarity with the exiled journalists, artist, politicians and the opposition, the European Syriac Union signed the final declaration as a road map for equality and freedom. Only in a strong state of law can our decimated Syriac people, who have inhabited and culturally enriched the Middle East and modern-day Turkey for thousands of years, have their place”.


Sonuc Bildirgesi / Final Declaration of the Conference

Uzun sürmüş bir baskı döneminin ardından, Türkiye’nin demokrasiye inanan güçleri, bir araya geldiğinde baskıyı geriletebileceğini gördü. Oluşan ittifak sayesinde kazanılan ve tekrarlandığında daha büyük oranda –yeniden- kazanılan İstanbul seçimi, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığını ortaya koydu. Aynı irade, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına karşı doğan demokratik tepkilerde de ortaya çıktı. Demokrasinin temel şartını hiçe sayan bu tutuma karşı yükselen güçlü itiraz, sadece iktidara ders değil, topluma umut da verdi. Şimdi, tabanda oluşan bu kararlılığı, bir toplumsal sözleşme ile “barış içinde bir arada yaşama” iradesine dönüştürme ve kalıcı kılma zamanı…

Bizler, iktidar baskısından payını alan, ama ona teslim olmayanlar, 21-22 eylül günleri, Berlin’de biraraya geldik. Konferansımızın başlığı “demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı”ydı.

Aramızda, farklı partilere mensup milletvekilleri vardı.

Avrupa’da faaliyet gösteren kitle örgütlerinin temsilcileri vardı.

Sürgündeki akademisyenler, gazeteciler, politikacılar, sanatçılar vardı.

İlk kez bu kadar farklı görüşten insanlar bir araya geldik. İki günlük yoğun çalışmamızda geçmişteki deneyimlerden aldığımız derslerle, farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi öne çıkardık. Düne kadar bir araya gelmemizi engelleyen ayrılıkları bir kenara bırakıp otokrasiye karşı demokrasi talebinde buluştuk. Bizi buluşturan şey, bizi düşman ilan edenlere düşmanlık değildi; ülke sevgimizdi, demokrasi inancımızdı, özgürlük tutkumuzdu, barış talebimizdi, eşitlik ısrarımızdı, adalet ihtiyacımızdı, hak mücadelemiz, kardeşlik sözümüzdü.

Farklı renklerimizi koruyarak, ama bunun buluşmamızı engelleyen bir zaaf değil, zenginleşmemizi sağlayan bir avantaj olduğunu bilerek, Türkiye’nin sadece bugününü değil, yarınını, hatta özellikle yarınını konuştuk.

“Ne yaşıyoruz”un ötesine geçip “nasıl yaşamalıyız”ı birlikte hayal ettik.

Yaşadıklarımızın dünyada yaşanan ve yaşanmışlardan bağımsız ve Türkiye’ye özgü olmadığının bilinciyle sorunlarımıza tarihsel ve global perspektiften bakmaya ve aynı sorunları yaşayanların deneyimlerinden ve dayanışmasından yararlanmaya çalıştık.
Bu baskıcı rejim halk iradesi ile sona erdiğinde barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak, eşitlikçi, çoğulcu, özgürlükçü, laik bir demokrasinin, insan haklarına dayalı bir hukuk devletinin, mutabakata dayalı, katılımcı bir sivil anayasanın nasıl oluşturulabileceğini tartıştık.

Bu kavramları sahiplenerek aramızda en geniş ortak paydayı oluşturabildiğimizi, güçlerimizi bu ilkeler etrafında birleştirebildiğimizi, hukuka ve diyaloğa dayalı demokratik bir Türkiye’yi inşa edebileceğimizi gördük.

Bu teşhisle, yeni bir toplumsal sözleşmede yer alması arzulanan yaklaşımlar ve kavramlar üzerinde bir mutabakat kurmaya, bize bu karanlıktan çıkışta yardımcı olacak bir yol haritası oluşturmaya çalıştık.

Konferans bünyesinde kurulan 10 çalışma grubu, öncelikli konuları ele alarak uzun vadeli bir ortak akıl çalışmasının ilk adımını attı.

 • BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ÇALIŞMA GRUBU
 • HAKLAR VE İNANÇLAR ÇALIŞMA GRUBU
 • YOKSULLUK, İŞSİZLİK VE EMEK ÇALIŞMA GRUBU
 • KADIN ÇALIŞMA GRUBU
 • YAŞAMI YENİDEN KURMA ÇALIŞMA GRUBU
 • DEMOKRATİK İTTİFAK ÇALIŞMA GRUBU
 • BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBU
 • LGBT-Q+ ÇALIŞMA GRUBU
 • EKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
 • İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

Konferansın katılımcıları, tabandan başlayan mücadelenin desteklenmesi, kitleselleşerek yaygınlaştırılması, bir toplumsal uzlaşmaya varması için çabalarını sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Bu amaçla, konferansın kalıcı olması için çalışılmasına, katılımcılar arasında bir iletişim ağı kurulmasına, yeni konferansların kitlesel olarak düzenlenip yaygınlaştırılmasına, ortaya çıkan taleplerin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yapılmasına karar verildi.

Savaşa karşı barışı, korkuya karşı cesareti, dayatmaya karşı tartışmayı, çatışmaya karşı uzlaşmayı, çürümeye karşı yenilenmeyi, kutuplaşmaya karşı kucaklaşmayı, tektipleşmeye karşı çoğulculuğu, erilliğe karşı eşitliği, otoriterliğe karşı demokrasiyi ve hukuk devletini savunma mücadelesinde biz de varız, yan yanayız, kararlıyız.

DEMOKRASİ İTTİFAKI

KONFERANSI ÇAĞRICILARI:

 • Dr. MUSTAFA ALTIOKLAR (YÖNETMEN - YAZAR)
 • PROF. NEŞE ÖZGEN (AKADEMİSYEN - USA)
 • CELAL BASLANGIÇ (GAZETECİ)
 • BARBAROS ŞANSAL (YAZAR, MODACI, TERZİ)
 • LATİFE AKYÜZ (BİLİM İNSANI – SOSYOLOG - FRANKFURT)
 • HATİP DİCLE (SİYASETÇİ)
 • Doç.Dr. NAZAN ÜSTÜNDAĞ (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • RAGIP DURAN (GAZETECİ)
 • ASLI TELLİ (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • RAGIP ZARAKOLU (GAZETECİ)
 • HAYKO BAĞDAT (GAZETECİ- YAZAR)
 • FERHAT TUNÇ (SANATÇI)
 • Doç. Dr. ENGİN SUSTAM (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • PINAR SENOGUZ (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • AHMET NESİN (GAZETECİ)
 • MUSTAFA SARISÜLÜK (GEZİ AİLESİ)
 • ERK ACARER (GAZETECİ)
 • İSMAİL ÖZEN OTTO (SPORCU)
 • NAZMİ KIRIK (SİNEMACI)
 • ÖNDER CAKIR (SİNEMACI)
 • RUŞEN BUDAK (SENDİKACI)
 • MUZAFFER KAYA (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • UTKU SAYAN (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • GÖKAY AKBULUT (FEDERAL ALMANYA MİLLETVEKİLİ)
 • SERDAR BENLI (DANİMARKA SOSYALİST HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YARDIMCISI)
 • HAKAN TAŞ (BERLİN EYALET PARLAMENTERİ)
 • BERİVAN ASLAN (AVUSTURYA YEŞİLLER PARTİSİ ADINA SİYASETÇİ VE HUKUKÇU)
 • MEMET KILIÇ (AVUKAT VE FEDERAL ALMANYA PARLAMENTOSU YEŞİLLER ESKİ MİLLETVEKİLİ)
 • İBRAHİM DOĞUŞ (LONDRA-LAMBETH BELEDİYE BAŞKANI)
 • KEMAL HÜR (GAZETECİ)
 • SAFTER CINAR (SENDİKACI)
 • İBRAHİM VURAL (CHP NRW BÖLGE BAŞKANI)
 • NURSEL AYDOĞAN (HDP ÖNCEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ)
 • MEHMET ALİ CANKAYA (AABK- AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU 2. BAŞKANI)
 • AAAF- AVRUPA ARAP ALEVİ FEDERASYONU
 • AZMİ BERBEROGLU (AVRUPA DEMOKRATİK ÇERKES PLATFORMU)
 • SAYAD TEKIN, ERMENİLER (NOR-ZARTONK SÖZCÜSÜ)
 • LATİFE FEGAN (İSVEÇ KADIN BARIŞ HAREKTİ SÖZCÜSÜ)
 • FATOŞ GÖKSUNGUR (AVRUPA DEMOKRATİK KÜRDİSTANLILAR TOPLUM KONGRESİ EŞBAŞKANI)
 • YÜKSEL KOÇ (AVRUPA DEMOKRATİK KÜRDİSTANLILAR TOPLUM KONGRESİ EŞBAŞKANI)
 • MAHİR OFCAN (ALTERNATIF/AVRUPA KARADENİZLİLER İNİSİYATİFİ)
 • AZİZ GERGIN (ESU- AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ)
 • TUNCAY YILMAZ (SYKP SOSYALİST YENİDEN KURTULUŞ PARTİSİ KURUCU EŞ BAŞKANI)
 • BESİME KONCA TJK-E (AVRUPA KADIN HAREKETİ)
 • FATİH YİDİZ (AVRUPA HALKEVCİLER)
 • MEHMET CENGİZ (TÜRKİYE YEŞİL SOL PARTİ TEMSİLCİSİ)
 • METİN AYÇİÇEK (ASM - AVRUPA SÜRGÜNLER MECLİSİ)
 • ALİ ÇATAKÇIN (DERSİM İNŞA KONGRESİ)
 • KEMAL KIRAN (FİDEF - FEDERAL ALMANYA İŞÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU)
 • TURGUT ÖKER (AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU ONURSAL BAŞKANI)
 • SÜLEYMAN SEVER (KURDİSCHE GEMEİNDE STUTTGART E.V.)
 • AZİZ TUNÇ, (YAZAR VE MARDEF – MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU EŞBAŞKANI)
 • KULTİST (KÜLTÜR İNİSİYATİFİ İSTANBUL SANATÇILAR DERNEĞİ)
 • SERHAT ÇETİNKAYA (KKP-KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ TEMSİLCİSİ)
 • KATILIMCILAR:
 • ALİ ŞEKER (CHP MİLLETVEKİLİ)
 • CİHANGİİR İSLAM (SAADET PARTİSİ MLLETVEKİLLİ)
 • MİTHAT SANCAR (HDP MİLLETVEKİLİ)
 • CAN DÜNDAR (GAZETECİ)
 • ERGUN BABAHAN (GAZETECİ)
 • AHMET İNSEL (GAZETECİ)
 • ESER KARAKAŞ (GAZETECİ)
 • CENGİZ ÇANDAR (GAZETECİ)
 • ZÜBEYDE SARI (GAZETECİ)
 • ÇETİN GÜRER (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • HASİP KAPLAN (HDP ÖNCEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ)
 • SİBEL YİĞİTALP (HDP ÖNCEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ)
 • ERTUĞRUL KÜRKÇÜ (HDP ONURSAL BAŞKANI)
 • FAYSAL SARIYILDIZ (HDP ÖNCEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ)
 • LEYLA İMRET (CİZRE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
 • HÜSEYİN YILMAZ (AĞRI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
 • HÜSEYİN GÜNEŞ (VARTO ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
 • BARIŞ PİRHASAN (SENARİST VE YÖNETMEN)
 • GÜLAY PİRHASAN
 • TANER AKYOL (SANATÇI)
 • KENAN KOLAT (CHP BERLİN BAŞKANI)
 • NİL MUTLUER (AKADEMİSYEN)
 • MURAT ÖZBANK (AKADEMİSYEN)
 • İLKAY BOZKAYA (EMEKLİ HAKİM- EKOLOJİST)
 • CAFER TORAMAN
 • İBRAHİM ASLIYÜCE
 • YÜCEL ÖZDEMİR (GAZETECİ)
 • MAHMUT YILDIZ
 • MUSTAFA ŞENER (BARIŞ AKADEMİSYENİ)
 • FUAT ATEŞ (ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
 • RAUF ULUÇ
 • KEMAL KOCATÜRK (TİYATROCU)
 • DİLEK DÜNDAR
 • NURŞEN BUDAK
 • MELİHA DOĞAN (PKAN EŞBAŞKANI VE AKADEMİSYEN)
 • HAKAN MERTCAN (AKADEMİSYEN)
 • SERAN MERTCAN
 • AHMET KARAMUS (İSVEÇ- MUHASEBECİ)
 • YAKUP ŞEN (İSVEÇ ASURİ SÜRYANİ FEDERASYONU)
 • İMAM KULOĞLU
 • EGEHAN ÖNLÜ
 • HATİCE AKAR (MARAŞ DERNEKLERİ FEDERASYONU)
 • GÜNAY DARICI (YEKMAL)
 • YENER ORKUNOĞLU (YAZAR)
 • HASAN TAŞLI
 • HÜSEYİN KARTAL (DİL UZMANI)
 • SELİM FERAT (GAZETECİ)
 • NADİYA DAĞ (AVRUPA ARAP ALEVİLERİ FEDERASYONU)
 • YUSUF ÖZÇELİK (AVRUPA HALKEVCİLER)
 • LÜTFÜ SARI
 • ZEVİN DAĞ
 • HASAN ÖZKAN (İKTİSATÇI)
 • DR. UĞUR KARA (HUKUKCU)
 • BİNALİ YAZAR (SERBEST MESLEK))
 • ÖZLEM KAYA
 • MEHMET ALİ AKTAŞ
 • MEHMET EYLEM KIRLANGIÇ (MÜHENDİS)
 • RAMAZAN AYDIN
 • ZÜBEYDE BİLGET
 • MAHMUT KOVAN (SİYASETÇİ)
 • KEMAL KARABULUT (DERSIM CEMAATI BERLIN)
 • MEMİLİ GÜNGÖR
 • KAZIM BABA (SİYASETÇİ)
 • AYNUR KARAKAYA
 • ERDOĞAN KAYA
 • ERDAL ER (GAZETECİ)
 • YUSUF ÖZDEMİR (GAZETECİ)
 • COŞKUN BAYINDIR
 • ERCAN TURAN
 • NİLGÜN YELPAZE
 • DÜNYA DOĞAN
 • FERHAN ÇANKAYA
 • İBRAHİM OKUDUCU (KURDISCHES ZENTRUM)
 • ALİ YURTTAGÜL (GAZETECİ)
 • NEVRA AKDEMİR (AKADEMİSYEN)
 • SÜLEYMAN GÜRCAN (ATİK EŞBAŞKANI)
 • İRMA DİLEK ARTAN (ARAŞTIRMACI GAZETECİ, AKTİVİST, PSİKOTERAPİST).

Go back